Ermelo omgevallen boom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universele erediensten

Iedere 2e en 4e zondag van de maand vindt om 11.00 uur in het centrum een Universele Eredienst plaats. Deze diensten zijn openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk. Na afloop is er gele­genheid om met een kop koffie of thee nog even na te praten.

Elke Universele Eredienst begint met muziek. Vervolgens worden zeven kaarsen aangestoken. Zes kaarsen staan symbool voor de wereld­religies, de zevende kaars voor alle overige bekende en onbekende religies. Er worden korte teksten voorgelezen uit een Hindoegeschrift (Baghavad Gita), een Boeddhistisch geschrift (Dammapadda), een geschrift van Zarathoestra (Gatha’s), een Joods geschrift (Oude Testa­ment), een Christelijk geschrift (Nieuwe Testament), een Islamitisch geschrift (Koran) en de Gayan, Vadan of Nirtan van Inayat Khan. Voor een voorbeeld klik hier.

Gezamenlijk bidden we de Soefi gebeden Saum, Khatoem en Salat.

Daarna is er een korte lezing, waarin een spiritueel on­derwerp wordt toegelicht aan de hand van de gelezen teksten en in relatie tot ervaringen uit ons da­gelijks leven. Het geheel wordt afgesloten met een korte zegenbede en opnieuw een stukje muziek. De dienst wordt geleid door drie personen, de zogenaamde cherags, waarvan altijd minimaal een man (cherag) en een vrouw (cheraga). De duur van de dienst is ongeveer een uur.

Verschillende Universele Erediensten zijn via Zoom uitgezonden en terug te zien:

13 september 2020 - spreker Maryam Mildenberg - onderwerp Namasté (Het Licht in mij groet het Licht in u)

27 september 2020 - spreker Gert van der Zande - onderwerp Harmonie

11 oktober 2020- spreker Saraswati de Vries - onderwerp Eén partituur, verschillende dirigenten, vele uitvoerenden

25 oktober 2020 - spreker Rika Lackin - onderwerp: De nieuwe mens

13 decenber2020 - spreker Sikander van Vliet - onderwerp: Geboren uit licht

28 februari 2021 = spreker Sabir Jaap Dekker - onderwerp Creationisme en intelligent design

Confraternity

Op iedere 2e zondag van de maand wordt voorafgaand aan de Universele Eredienst om 10.15 uur de Confraternity gehouden. De Confraternity is een gebedencyclus met gezongen herhalingen.

Deel­name staat open voor mureeds. Een mureed is iemand die het soefi-pad gaat met een door hem/haar gekozen persoonlijk inwijder en begeleider. Op verzoek kunnen ook belangstellenden aan de Confraternity deelnemen.

Informatieavonden

Deze avonden zijn vrij toegankelijk voor iedereen die verdere verdieping in het soefisme wenst. Het gedachtegoed van Hazrat In­ayat Khan.

Er is gelegenheid voor reflectie en uitwisseling van gedachten. Indien u het voornemen hebt hierbij aanwezig te willen zijn, wordt u gevraagd om vooraf even bellen of te mailen met Bauke de Wreede, bdewreede@gmail.com.

Studie- en meditatieavond

Deze avonden zijn voor iedereen toegankelijk die een kennismakingsgesprek hebben gehad. De avonden zijn bedoeld voor iedereen die wil ervaren hoe het in de klassen toegaat die je als Broederschapslid of Mureed gaat volgen. Ook leden van het centrum kunnen deze avonden volgen.

Gathaklassen

Op de derde maandag van de maand worden Gathaklassen gehouden voor degenen die nog niet zo lang mu­reed zijn. Er wordt gelezen uit de Gatha’s van Hazrat Inayat Khan. De opzet is om per avond een complete serie Gatha’s over alle zeven onderwerpen door te nemen: Geloof, Inzicht, Symboliek, Adem, Zeden, Dagelijks Leven, Metafysica. Deelnemers lezen de teksten vooraf thuis ter voorbereiding.
Broe­derschapsleden*) kunnen eventueel hieraan deelnemen na overleg met Bauke de Wreede. De Gathaklassen worden geleid door Bauke de Wreede.

Attentie: raadpleeg voor eventuele laatste wijzigingen het programma. Soms wordt door omstandigheden met de datum geschoven.