Khatoem

O Gij, die de volmaaktheid zijt
van liefde, harmonie en schoonheid.
Heer van hemel en aarde,
open ons hart, opdat wij Uw stem mogen horen
die voortdurend van binnenuit komt.
Ontsluit ons Uw goddelijk licht,
dat in onze ziel is verborgen,
opdat wij het leven beter
mogen kennen en begrijpen.
Allergenadigst en barmhartig God,
schenk ons Uw grote goedheid,
leer ons Uw liefdevol vergeven,
hef ons op boven alle onderscheid en verschil,
die de mensheid verdeelt.
Zend ons de vrede van Uw goddelijke Geest
en verenig ons allen in Uw volmaakte wezen.
Amen