Adres Soeficentrum Rotterdam
Provenierssingel 41, 3033 EG Rotterdam
T: 010 751 0500

 

Bestuur

Subhan Bauke de Wreede, voorzitter en centrumleider; T:  06 246 466 94; E: bdewreede@gmail.com
Bart Been, penningmeester; T: 06 51734944; E: bartbeen@xs4all.nl
Theo van der Voordt, secretaris; T: 06 1500 7097; E: theovandervoordt@gmail.com
Malieh Anhari, bestuurslid
Jelal Bootsgezel, bestuurslid

Giften en uw jaarlijkse bijdrage zijn welkom op bankrekening NL43 TRIO 0788 8372 14 
t.n.v. Stichting Soeficentrum Rotterdam

 

Visie, Beleidsplan en Statuten

Sleutelwoorden in onze benadering zijn Liefde, Harmonie, Schoonheid en Geestelijke Vrijheid.
Klik hier voor een korte toelichting op onze visie

Onderdeel van onze visie is dat wij een regenboogcentrum willen zijn. Dit houdt in dat iedereen welkom is, ongeacht diens religieuze achtergrond en bij welke Soefi organisatie men aangesloten wil zijn.

Voor ons beleidsplan klik hier.

Onze statuten kunt u hier lezen:  

Voor de jaarrekening 2020 klik op onderstaande pdf

 

Betrokkenheid bij Soefi centrum Rotterdam

Hoe u betrokken kunt zijn zijn bij ons centrum en deel kunt nemen aan onze spirituele activiteiten, kunt u lezen op deze pagina.

 

Voorbij alle beelden - Tijdloze mystiek met Ria Visser

We vragen uw speciale aandacht voor een serie thema-avonden "Voorbij alle beelden – tijdloze mystiek".

Informatie over de inhoud van de avonden, de kosten en bijzonderheden leest u op deze pagina.

Vanwege de huidige situatie rond Corona is inschrijving voor deelname vooraf nodig, u kunt zich hiervoor eveneens aanmelden bij Bauke de Wreede.

Wij hopen op voldoende belangstelling.

 

Zaalruimte

Zaal Soeficentrum Altaar Soeficentrum

Foto links:  de zaal voor de verbouwing. Hier worden o.a. de Universele Erediensten gehouden

Foto rechts: het altaar met de heilige geschriften waaruit wordt voorgelezen en de kaarsen die verschillende grote wereldreligies symboliseren (Hindoeïsme, Boeddhisme, Zarathoestra, Jodendom, Christendom, Islam) en allen die, bekend of onbekend aan de wereld, het licht der waarheid te midden van de duisternis van menselijke onwetendheid hebben hooggehouden.

Nieuwe altaar 27-9-2020

Het nieuwe altaar, in gebruik genomen in September 2020

Herinrichting van de zaal

In de zomer is doorgewerkt om onze zaal een opfrisbeurt te geven.

De wanden en het plafond zijn opgeknapt, er wordt binnenkort nieuwe vloerbedekking gelegd, en het altaar is volledig vernieuwd. Ontwerp en uitvoering hebben plaatsgevonden in nauwe samenwerking met kunstenaar Arthur Stam.

Verhuur van de ruimte aan de straatzijde
 

Afbeelding
Ruimte aan de straatzijde

De ruimte aan de straatzijde

Voor organisaties waarvan de doelstelling en activiteiten passen bij onze visie is onze ruimte aan de Provenierssingel 41 te huur voor bijvoorbeeld een vergadering of een cursus. Ons pand ligt pal achter het Centraal Station en is prima bereikbaar met het openbaar vervoer. 

De ruimte aan de straatzijde is ongeveer 40 m2 groot. Er kan gebruik worden gemaakt van de keuken om koffie en thee te zetten. Het geheel bevindt zich op de begane grond. De huurprijs is € 50,- per dagdeel.

De zaal waar de diensten worden gehouden kan alleen bij hoge uitzondering worden gebruikt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Subhan Bauke de Wreede,.
T: 010 751 05 00 of 06 246 46 694. E: bdewreede@gmail.com.