Soefilogo

 

>

Het pad van spirituele vrijheid

Het doel van het soefipad is niet om je verstand een bepaald geloof op te leggen.
Het doel van het soefipad is te onthullen wat ten diepste in je mind aanwezig is: dat is je hart
Het doel van het soefipad is te onthullen wat ten diepste in je hart aanwezig is: dat is je ziel.
Het doel van het soefipad is te onthullen wat ten diepste in je ziel aanwezig is:
dat is de oneindige Vrijheid van God.

De Soefi’s noemen dit pad van spirituele vrijheid het pad van zelfrealisatie.

Dit citaat is een van de vele uitspraken van de Soefi mysticus Hazrat Pir-o-Murshid Inayat Khan, die leefde van 1882 tot 1927. Zijn wijsheid en inzicht vormen een belangrijke inspiratiebron voor het universeel soefisme en de activiteiten van diverse soeficentra, in Nederland en over de hele wereld.

Doel

Stichting Soeficentrum Rotterdam stelt zich ten doel om het gedachtegoed van Hazrat Inayat Khan in Rotterdam en omgeving uit te dragen en de kennis van de eenheid van religieuze idealen in alle afzonderlijke religies te verspreiden. Daarmee hopen we er aan bij te dragen dat vooroordelen en onverdraagzaamheid ten opzichte van geloofsrichtingen en levensovertuigingen wegvallen en alle haat veroorzaakt door onderscheid en verschillen verdwijnt.

We zijn ervan overtuigd dat vanuit de Schepping in alle mensen een Lichtvonk is ontstoken. Met onze activiteiten hopen we belangstellenden te ondersteunen om dat Licht in deze wereld te laten schijnen en zo bij te dragen aan een mooiere wereld. Daarmee hopen we er ook toe bij te dragen dat de verschillende polen van de wereld, het Oosten en het Westen en het Noorden en het Zuiden, dichter bij elkaar komen en het ideaal van alomvattend broeder- en zusterschap zich verder kan ontwikkelen.

Activiteiten

  • bekend maken en bespreken van het Indiaas Soefisme als onderdeel van de Universele Mystiek, in lezingen, studieklassen, gespreksbijeenkomsten, retraites, trainingen en sociaal-maatschappelijke en educatieve activiteiten;
  • Universele Erediensten en informele levensbeschouwelijke bijeenkomsten;
  • genezingsactiviteiten;
  • esoterisch onderricht aan wie hiervoor open staat en dit zelf wenst;
  • ondersteunen van activiteiten in de Soefi tempel Murad Hassil in Katwijk en het beheer en behoud van het gebouw.

Website

Deze website is gebouwd door Marcel Berkien en Theo van der Voordt.
U vind er ons programma, informatie over het soefisme en informatie over ons
Via diverse linkjes kunt u gemakkelijk doorklikken naar interessante pagina's van andere soefi organsaties.

Als u denkt dat het Soefisme iets voor u kan zijn, neem dan gerust contact met ons op.
Zie hiervoor de pagina Over ons.