Bestuur

Subhan Bauke de Wreede, voorzitter en centrumleider; T:  06 246 466 94; E: bdewreede@gmail.com
Bart Been, penningmeester; T: 06 51734944; E: bartbeen@xs4all.nl
Theo van der Voordt, secretaris; T: 06 1500 7097; E: theovandervoordt@gmail.com
Malieh Anhari, bestuurslid
Jelal Bootsgezel, bestuurslid/

Giften en uw jaarlijkse bijdrage zijn welkom op bankrekening NL43 TRIO 0788 8372 14 
t.n.v. Stichting Soeficentrum Rotterdam