Wat is Soefisme?
Soefisme is wijsheid.
Wijsheid te ontwikkelen bij iedere stap
op het levenspad
is het enige werk van de Soefi

Soefisme is geen godsdienst
want het gaat voorbij de begrenzingen
van godsdienstige overtuigingen en richtingen
die de veelheid van geloven in de wereld uitmaken.
Soefisme is geen nieuwe religie, maar een levenshouding.

Hazrat Inayat Khan
Stichter van het universeel soefisme, dat voorkomt uit het Indiaas soefisme en oost en west tracht te verenigen

Inayat KhanInayat Khan (1882-1927) bracht in praktijk wat hij verkondigde. Hij was een wereldburger die onvermoeibaar rondreisde in India, de Verenigde Staten en Europa en in staat was om over grenzen van cultuur, religie en wetenschap heen te reiken. Door zijn brede blik en doorleefde ondogmatische begrip van mystiek, kon hij inzichten uit oude oosterse tradities verbinden met soortgelijke inzichten uit de joods-christelijke traditie. En hij kon dit verwoorden op een manier die aansluit bij ons moderne westerse leven. Wat hij de mensen voorhield en de oefeningen die hij gaf openen nog steeds perspectieven op een bewuster leven.

Zoals gebruikelijk in zijn traditie schreef hij zelf nauwelijks iets, maar vele honderden lezingen zijn wel door leerlingen (in stenografie) vastgelegd en in boeken verspreid. Inayat Khan wist in die lezingen werelden van verschil te overbruggen en leefde daarmee voor, waarover hij sprak, namelijk dat wij voorbij alle uiterlijke verschillen één zijn, dat de hele schepping één is, en dat wij die eenheid kunnen ervaren in het licht van onze ziel. Zo ontwikkelde hij een werkelijk universeel soefisme.

Voor een goed begrip daarvan is het belangrijk de context te kennen waarin Inayat Khan optrad, die na zijn mystieke inwijding werd aangesproken met de titel Hazrat Inayat Khan.

Op de pagina doelstellingen en denkbeelden staan de beweegredenen bondig uiteengezet.

Image
Mahmoodf Khan verkleind

Mahmood Khan, een volle neef van Hazrat Inayat Khan,
op bezoek in Soeficentrum Rotterdam, 2019

Voor en prachtig overzicht van de geschiedenis van het Soefisme en onze inspirator Inayat Khan kunt u terecht op de zogenaamde Sufipedia, samengesteld door Paul Ketel: www.sufipedia.org.

Voor een uitleg van Het Pad van Inwijding klik hier.

 

Soefi organisaties

Er zijn tal van soefi organisaties actief die zich laten inspireren door het gedachtegoed van Hazrat Inayat Khan, op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Uitstekende informatie over het Soefisme van Inayat Khan kunt u onder meer vinden op de websites van centrum Assen, Utrecht en Friesland en de Soefi Beweging Nederland. Voor een overzicht klik hier.

 

Soefi gebeden

Er zijn prachtige soefi gebeden in omloop, zoals de gebeden die tijdens de Unversele Erediensten worden uitgesproken (Saum, Khatoem en Salat), het gebed Nayaz (een gebed om genezing),het gebed Treur Niet (gebed voor een overleden man; voor een vrouwelijke overledene klik hier), en het Gebed voor de overledene